⇒   BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS MÜFREDATI

 

⇒   ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ   ORTAK ZORUNLU / ORTAK SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

  • ORGANİK TARIM PROGRAMI

 

 

Organik Tarım programı, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü bünyesinde kurulmuştur. Programının amacı; organik tarım konusunda faaliyet gösteren tüm işletmelerin, kamu veya özel sektör kuruluşlarının organik tarımla ilgili kısımlarının ihtiyacını karşılayacak veya kendi işini kurabilecek; analitik düşünme yeteneğine sahip, problem çözen, girişimci organik tarım meslek elemanları yetiştirmektir.
 
Organik Tarım programı temelde organik prensipler çerçevesinde tarımsal üretim (bitkisel ve hayvansal üretim) ilkelerini esas almakla birlikte konvansiyonel tarımsal üretim sistemlerini de kapsamaktadır. Bu nedenle öğrenciler, özelde organik bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili derslerin yanında diğer tarımsal üretim şekillerine ilişkin bilgilerle de donatılmaktadırlar. Öğrenciler iki yıllık öğrenimleri süresince organik tarım alanındaki güncel gelişmeler hakkında da bilgi sahibi olmaktadırlar.
 
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ORGANİK TARIM MESLEK ELEMANI ÖNLİSANS DERECESİ verilecektir.
 
PROGRAMA KAYIT ŞARTLARI: 
Türk öğrenciler, Organik Tarım programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YGS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YGS) sınavında başarılı olanların YGS-5 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.


İSTİHDAM OLANAKLAR ŞÖYLE SIRALANABİLİR:

1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, 
2. Araştırma Enstitüleri 
3. Belediyeler. 
4. Tarım Kredi Kooperatifleri
5. Tarım Satış Kooperatifleri
6. Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri. 
7. Organik ürünlerin Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşlarında
8. İlaç bayilik sınavını başarıyla geçmeleri durumunda zirai ilaç bayiliği açabilirler.
9. Danışmanlık sertifikası alarak çiftçilere ücret karşılığı danışmanlık yapabilirler
10. Dikey Geçiş Sınavını (DGS) geçmeleri durumunda Ziraat Fakültesine Geçiş yaparak   ZİRAAT MÜHENDİSİ olarak da çalışabilirler.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER:

Bahçe bitkileri
Bahçe bitkileri üretimi ve pazarlaması
Bitki koruma
Bitkisel üretim ve teknolojileri
Biyosistem mühendisliği
Tarım ekonomisi
Tarım makineleri
Tarımsal yapılar ve sulama
Tarla bitkileri
Toprak bilimi ve bitki besleme
Zootekni
 

Ayrıca; Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesinin İktisat veya İşletme Bölümlerinin lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırarak dört yıllık fakülte diplomasına sahip olabilirler.

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMİ BÖLÜMÜ