BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
 
 
Amacı: Bilgi işlem teknolojileri alanında ilgili kavram ve terminolojiyi öğrenmiş ve özümsemiş, bu sektörde ihtiyaç duyulan yeni sistemleri tanıma ve uygulama kabiliyetine haiz, yazılım ve donanımda ortaya çıkacak sorunları çözebilecek, yeni yazılımlar üretebilecek yeteneklere sahip, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek donanımlı, çalışır durumda bulunan bilgi işlem sisteminin bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan, kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım ve işletim sistemlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir. 

Vizyon: Çağdaş, dinamik, özgür düşünen, kendine güvenen, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmektir. Ayrıca teknolojik gelişmelere duyarlı, toplumun ve piyasanın beklentilerine uygun, ara eleman yetiştiren, küresel standartlarda öğretim yapan ve kendi kategorisinde referans olan bir bölüm olmak. 

Misyon: Öğrencilerine çağdaş ve kaliteli eğitim vererek araştırma faaliyetlerini teşvik etmek, çağın teknolojik gelişmeleri ve iş dünyasının beklentileri doğrultusunda öğretim vererek alanında yetkin mezunlar yetiştirmek, endüstrinin ihtiyaç duyduğu yazılım ve donanım projelerinde çalışabilecek, gerektiğinde araştırma-geliştirme yapabilecek bireyler yetiştirerek, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmek ve bilimsel kültür oluşturmaktır. 

Program Dili: Türkçe 

Kabul ve Kayıt Koşulları: Üniversite sınavında gerekli puanı almak. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Orta öğretimde kazanılan temel matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgilerinin üzerine varsa mesleki alanda öğrendiği bilgiler temel kabul edilerek, bilgisayar ile ilgili derslerin verilmesi. 

Mezuniyet Şartları: Öğrenci, 2 yıl ve 4 yarıyıldan oluşan eğitim süresi sonunda, toplam 120 AKTS lik dersten başarılı olmak zorundadır. Ayrıca, her öğrencinin, en az 30 iş günü stajı başarı ile tamamlamak zorunluluğu vardır. 

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine esas olmak şartıyla, herbir dersin içeriğine uygun olarak, var ise ödev, proje ve mesleki uygulamalar da değerlendirilerek, ara sınav ve genel sınav değerlendirmesi sonucunda geçerli not almak. 

İstihdam Olanakları: Bilgi İşlem Merkezleri, Kamu kuruluşları, Yazılım Geliştirme Merkezleri, Bilgisayar Kursları, Vekil Öğretmenlik, Özel Sektör Bilgisayar Teknik Servisleri, 

Üst Derece Programlara Geçiş: Mezun öğrenciler, DGS sınavında başarılı oldukları takdirde örgün eğitimde ilgili lisans programına (Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Mühendisliği vb.) dikey geçiş yapabilirler. 
 
 
 

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ