LOJİSTİK PROGRAMI

 

 

POGRAM TANITIMI

              Lojistik; “müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar tedarik zinciri içerisindeki malzemelerin, işlerin, servis hizmetlerinin, süreçlerin ve bilgi akışının aksamadan etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru taşınması, çalışması ve depolanmasının planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve bütün bu süreçlerin sürdürebilirliğinin sağlanması” şeklinde tanımlanabilecek oldukça geniş ve entegre bir çalışma sürecidir. Bu açıdan bakıldığında Lojistik: tedarik, üretim, sevk, depolama, paketleme, taşıma gibi temel Tedarik Zinciri Yönetimi aşamaları, Toplam Kalite Yönetimi, modern iş geliştirme süreçleri, bilişim teknolojileri, Müşteri Hizmetleri/ İlişkileri Yönetimi, gibi birçok bileşeni ile entegre bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

PROGRAM  AMAÇ VE HEDEFLERİ

            Lojistik Programı, öğrencilerini, alanında gerekli teknik bilgiye sahip, analitik ve hızlı düşünebilen, bilgi birikimini hızla harekete dönüştürebilecek pratiklik ve esneklikte olmanın öneminin bilincinde, iş kültürüne sahip, ülkemizi ve dünyamızı sadece ekonomik anlamda değil sosyal ve kültürel olarak da takip eden, iletişim becerileri yüksek, üretim ve hizmet sektörlerindeki yerel ve uluslararası tüm şirketlerin lojistik süreçlerinde talep edilen birer uzman olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

             Günümüzde gelişen lojistik uygulamaları, coğrafi konumundan dolayı stratejik önemini her zaman hissettiğimiz ülkemizde ve küreselleşen dünyada önemini ve kalıcılığını gittikçe artırmaktadır. Bugün şirketler üretim aşamasında maliyetleri düşürmek yerine, doğru lojistik süreçlerini uygulayarak nakit akışlarını ve karlılıklarını artırmayı ve aynı zamanda ürünlerin tedariğini en kısa zamanda sağlayarak müşteri memnuniyetini kazanmayıhedeflemektedir

 

ÇALIŞMA ALANLARI

Ulusal ve Uluslar arası lojistik hizmet veren kuruluşlar

Ulusal ve Uluslar arası lojistik hizmet alan kuruluşlar

İşletmelerin dış ticaret, satış ve pazarlama departmanları

Denizcilik işletmeleri

Gümrükleme Kuruluşları

Hava, kara ve deniz kargo işletmeleri

Liman İşletmeleri

 

DİKEY GEÇİŞ İMKANLARI

İşletme

Lojistik Yönetimi

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Ulaştırma ve Lojistik

Uluslararası Finans

Uluslararası Lojistik

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ